Kierownictwo Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki:

Kierownik

Zastępca Kierownika

Zastępca Kierownika

Pracownicy badawczo-dydaktyczni/dydaktyczni: