Dr inż. Grzegorz Szerszeń

Pracownik naukowo – dydaktyczny PWSZ w Tarnowie. Adiunkt w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Politechnicznym. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: elektrotechnika, specjalność automatyka i metrologia. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dyscyplinie elektronika. Główny obszar zainteresowań to budowa systemów pomiarowych i praktyczne zastosowanie metody emisji akustycznej. Badania naukowe prowadzi we współpracy z Katedrą Optoelektroniki Politechniki Śląskiej. Współautor kilkunastu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, współautor patentu.

Dorobek naukowy