Kierownictwo Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki:

Stopień/Tytuł naukowy

Nazwisko

Imię

Funkcja administracyjna

Email

Telefon

Pokój

dr inż.

Wielgat

Robert

Kierownik

14 63 16 515

C200b

dr inż.

Żarski

Tomasz

Zastępca Kierownika

14 63 16 589

C200c

dr inż. 

Mik

Łukasz

Zastępca Kierownika

14 63 16 589

C200c

Pracownicy badawczo-dydaktyczni/dydaktyczni:

Stopień/Tytuł naukowy

Nazwisko

Imię

Stanowisko

Email

Telefon

Pokój

dr hab. inż.

Szybka 

Jan

Profesor PWSZ

14 63 16 515

C200b

dr hab.

Kołodziej

Andrzej

Profesor PWSZ

14 63 16 589

C200c

dr inż.

Jasielski

Jacek

Adiunkt

14 63 16 595

C200d

dr inż.

Szerszeń

Grzegorz

Adiunkt

14 63 16 595

C200d

dr inż.

Żyłka

Wojciech

Adiunkt dydaktyczny

14 63 16 595

C200d

dr inż.

Gruszecki

Wojciech

Starszy wykładowca

14 63 16 595

C200d

dr inż.

Kołodziejski

Wojciech

Wykładowca

14 63 16 595

C200d

mgr inż.

Witek

Maciej

Wykładowca

14 63 16 595

C200d

mgr inż. 

Chlastawa

Łukasz

Asystent

14 63 16 545

C200d

mgr

Pabian

Sylwester

Wykładowca

14 63 16 545

D108

mgr 

Arabik

Regina

Wykładowca

14 63 16 545

D108

Laboratorium:

Tytuł zawodowy

Nazwisko

Imię

Funkcja administracyjna

Email

Telefon

Pokój

mgr

Arabik

Regina

Referent techniczny

14 63 16 545

D108

inż.

Pękala

Damian

Referent techniczny

14 63 16 545

D108


Adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów