Dr inż. Robert Wielgat
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej. Od 1999 jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. W latach 2016 – 2020 Prorektor ds. Ogólnych PWSZ w Tarnowie. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki. Autor ponad 50 publikacji naukowych oraz wykonawca 3 krajowych projektów badawczych w dziedzinie elektroniki i informatyki. Od roku 2017 jest redaktorem tematycznym w zakresie inżynierii biomedycznej czasopisma „Science, Technology and Innovation”. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, w szczególności na zagadnieniach automatycznego rozpoznawania mowy. Od 2019 r. jest również zaangażowany w prace związane z agro-fotowoltaiką. Od roku 2016 członek grupy roboczej RDI (Research, Development and Innovation) międzynarodowej organizacji EURASHE zrzeszającej europejskie uczelnie zawodowe.

Dorobek naukowy