Dr inż. Wojciech Gruszecki

Pracownik dydaktyczny PWSZ w Tarnowie. Obecnie pełni funkcję starszego wykładowcy KETiM ds. mechatroniki. Również wieloletni pracownik Zakładów Mechanicznych „Tarnów”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek: mechanika oraz Studium Podyplomowego Inżynierii Sprzętu Mechanicznego. Doktorat obroniony na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym, w zakresie budowa i eksploatacja maszyn. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautor kilku patentów dotyczących sprzętu uzbrojenia. Zainteresowania naukowe to: budowa broni, ubytkowe technologie wytwarzania oraz optoelektronika.

Dorobek naukowy