Dr inż. Tomasz Żarski

Pracownik dydaktyczny PWSZ w Tarnowie. Obecnie pełni funkcję z-cy kierownika KETiM ds. mechatroniki.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: nauczanie techniki i informatyki oraz Politechniki Rzeszowskiej, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Doktorat obroniony na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, w zakresie budowa i eksploatacja maszyn. Współautor kilku publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz współautor wzoru użytkowego zatwierdzonego przez Urząd Patentowy RP. Zainteresowania naukowe to: obróbka skrawaniem, obrabiarki CNC oraz mechanika.

Dorobek naukowy