Mgr inż. Łukasz Chlastawa

Pracuje w PWSZ w Tarnowie od 2016 roku, początkowo jako referent techniczny przy laboratoriach analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, od roku 2019 na stanowisku asystenta. Swoją drogę naukową rozpoczął na studiach inżynierskich w PWSZ projektując oraz wykonując urządzenia obsługi scenicznej oparte na protokole DMX. Obronił pracę inżynierską z tego zakresu, która została wyróżniona, a także zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez SEP w Tarnowie. W późniejszym okresie, w ramach pracy magisterskiej, pracował nad techniką przetwarzania widmowego obrazów, wykonując system wizyjny pozwalający na badanie wydajności różnych metod, za co również otrzymał wyróżnienie. Głównym obszarem zainteresowań są systemy mikroprocesorowe, przetwarzanie sygnałów i obrazów. Obecnie zgłębia swoją wiedzę z zakresu systemów agrofotowoltaicznych, uczestniczy również w projekcie naukowym dotyczącym cyfrowej analizy czynności ruchowych we wspinaczce sportowej. Jest autorem 5 artykułów w czasopiśmie o tematyce elektronicznej, a obecnie pracuje nad dwoma publikacjami naukowymi. W Katedrze ETiM prowadzi zajęcia z zakresu programowania w języku C, systemów mikroprocesorowych, układów FPGA, optoelektroniki, systemów wizyjnych. Podejmuje wiele dodatkowych aktywności, włączając się w prowadzenie zajęć w ramach klas patronackich, jak również w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry ETiM.