Dr inż. Wojciech Kołodziejski

Pracownik dydaktyczny PWSZ w Tarnowie. Obecnie pełni funkcję opiekuna praktyk zawodowych KETiM dla kierunków elektroniki i mechatroniki.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (aktualnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, kierunek: fizyka nauczycielska oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek: elektronika i telekomunikacja jak i studiów podyplomowych z zakresu komputerowych i mikrokomputerowych systemów przetwarzania informacji cyfrowej. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie. Współautor wielu artykułów i uczestnik wielu konferencji o zasięgu międzynarodowym. Zainteresowania naukowe to: mikrokontrolery i ich zastosowanie w przetwarzaniu sygnałów.