Dr hab. Andrzej Kołodziej, prof PWSZ

Dr hab. Andrzej Kołodziej prof. Uczelni  uzyskał stopień naukowy doktora z nauk technicznych w zakresie „ mikroelektroniki „ oraz stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „elektronika” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie . Po uzyskaniu tytułu naukowego doktora habilitowanego, w latach 2005-2016 był profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2016roku pracuje jako profesor Uczelni w Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Jest specjalistą w zakresie modelowania, projektowania i pomiarów układów i systemów optoelektronicznych takich jak : struktury i panele fotowoltaiczne, konwertery DC/AC. Przez wiele lat zajmował się technikami i technologiami próżniowymi w tym projektowaniem i wytwarzaniem nano- elektronicznych przyrządów cienkowarstwowych jak matryce TFT i diody wielozłączowe. Stworzył laboratorium próżniowe klasy II . Obecnie interesuje się wpływem światła na procesy fotosyntezy.
Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych. Był kierownikiem 8 grantów krajowych i wykonawcą  2 grantów europejskich. Wielokrotnie w latach 1998-2004 pracował na Uniwersytecie Pen-State w USA , w roku 2011 wykonywał pomiary w Instytucie Max ’a –Planck’ a w Stuttgarcie w Niemczech. Odbył ponad 25 wyjazdów zagranicznych na Konferencje i Zaproszone Wizyty na Uniwersytetach na Świecie. Wiele czasu poświęca na pracę ze studentami .Specjalizuje się w wykładach z Fizyki I i Fizyki Współczesnej II , w wykładach z Analizy Danych i Statystyki oraz Analizy Numerycznej i Matlab’a.

Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji.

Dorobek naukowy