Dr inż. Jacek Jasielski

Jacek Jasielski uzyskał stopień doktora elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1998 roku. W latach 1988-2004 pracował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Elektroniki. W czasie pracy na AGH jego zainteresowania naukowe obejmowały projektowanie systemów analogowych i cyfrowych w technologii CMOS. Obecnie pracuje w PWSZ w Tarnowie. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów Systemy mikroprocesorowe, Sieci sensoryczne czy Sieci bezprzewodowe. Jest również promotorem licznych prac inżynierskich głównie z tematyki systemów mikroprocesorowych, sieci bezprzewodowych oraz IoT. Jest autorem ponad 30 publikacji i 2 książek.

Dorobek naukowy