Dr inż. Łukasz Mik

Pracownik naukowo – dydaktyczny PWSZ w Tarnowie. Zatrudniony na stanowisku adiunkta
w Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów studiów I stopnia na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika. Promotor ponad 20 prac inżynierskich. Posiada dorobek naukowy z dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, który koncentruje się głównie na dyscyplinie naukowej automatyka, elektrotechnika i elektronika. Obejmuje on takie zagadnienia jak: zastosowanie krzemowych fotopowielaczy do detekcji fluorescencji; wykorzystanie mikrokontrolerów i układów programowalnych FPGA do budowy systemów akwizycji danych pomiarowych; analiza i przetwarzanie danych pomiarowych z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich tj. Matlab. Był wykonawcą w 4 grantach badawczych. Uczestnik eksperymentu NA61/SHINE w ośrodku badawczym CERN. Członek zespołu opracowującego detektor wierzchołka w tym eksperymencie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Dorobek naukowy