Ruszamy w Kosmos!

22 czerwca 2022 odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych”. Dzięki wsparciu kadry Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki ANS w Tarnowie, udało się pozyskać budżet w wysokości 70 tys. PLN od Ministerstwa Edukacji i Nauki – Nauka i Edukacja.


Projekt będzie obejmował zbudowanie naziemnej stacji kontroli lotów radiosond stratosferycznych, którego istotnym elementem będzie ruchoma, sterowana komputerowo antena kierunkowa. W ramach projektu zostaną również wysłane misje balonowych radiosond stratosferycznych wznoszących się na wysokość nawet 30 km i więcej. Dane, zdjęcia i filmy zarejestrowane przez radiosondy zostaną następnie poddane naukowej analizie i opracowaniu.
Podczas spotkania, na którym byli obecni studenci Elektroniki i Telekomunikacji, Mechatroniki, Inżynierii Materiałowej, Wzornictwa oraz Automatyki i Robotyki, został wybrany zespół zarządzający projektem. W trakcie spotkania dyskutowano również na temat współpracy ze szkołami średnimi w celu realizacji zadań projektowych.
Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, również tych, którzy zostaną przyjęci w tegorocznej rekrutacji.
Osoby zainteresowane projektem, mogą skontaktować się z SKN Amper poprzez stronę Facebook.

 

Projekt dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”