Nowy sprzęt na Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki

W ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe, który zostały przeznaczone na poprawę jakości kształcenia między innymi na kierunkach prowadzonych przez Katedrę Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki ANS w Tarnowie. Poniżej załączamy zdjęcia nowo zakupionego sprzętu, który już niedługo będzie wykorzystywany podczas zajęć laboratoryjnych.