NOWOŚĆ!! Studia dzienne dla pracujących w trybie popołudniowo-weekendowym!!

REKRUTACJA do 2️2 lipca!! Studia BEZPŁATNE!!

Skończyłeś technikum, poszedłeś do pracy, ale chciałbyś studiować? A może pracujesz już od dawna i chciałbyś zdobyć nowe kwalifikacje? Czy też przerwałeś studia, podjąłeś pracę, ale chciałbyś powrócić do nauki?

Jeżeli masz tego typu, lub podobne dylematy, to postaramy się je rozwiązać. Proponujemy podjęcie studiów dziennych dla pracujących w trybie popołudniowo-weekendowym na kierunkach Mechatronika oraz Elektronika i Telekomunikacja. Studia te byłyby prowadzone w wybrane dni robocze tygodnia w godzinach od 16:45 do 20:00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. najpóźniej 20:00. Osoby z dalszych okolic miałyby możliwość odbycia części zajęć zdalnie po uzgodnieniu z prowadzącym. Taki tryb studiowania pozwala na pogodzenie pracy zawodowej z nauką w większości przypadków.

Dla osób pracujących wieczorami lub w weekendy proponujemy studia dzienne w trybie standardowym – czyli studia w godz. od 8:00 do godz. najpóźniej 20:00 w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Na studia mogą się również rekrutować osoby, które przerwały studia. W takim przypadku istnieje możliwość przeniesienia tych osób na wyższy rok pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Oczywiście na każdy tryb studiów dziennych (popołudniowo-weekendowy lub standardowy) mogą rekrutować się osoby niepracujące.

Warunkiem uruchomienia studiów dziennych dla pracujących jest zebranie grupy przynajmniej 18 kandydatów chcących studiować w trybie popołudniowo-weekendowym oraz grupy przynajmniej 18 osób chcących studiować w trybie standardowym. Rekrutacja na studia odbywa się w zwykły sposób poprzez stronę https://erk.pwsztar.edu.pl. Kwalifikacja osób na studia w trybie popołudniowo-weekendowym lub standardowym odbędzie się po zakończeniu rekrutacji. W razie pytań służymy pomocą pod telefonami: (14) 63 16 515, (14) 63 16 545, (14) 63 16 589, (14) 63 16 595. Można się również kontaktować poprzez e-mail: ketim@ans.edu.pl lub przez stronę FB: https://www.facebook.com/KETIMANS.

Serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunkach Mechatronika oraz Elektronika i Telekomunikacja