Dr inż. tech. farm. Wojciech Żyłka

Pracownik dydaktyczny PWSZ w Tarnowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Doktorat obroniony na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, w zakresie budowa i eksploatacja maszyn. Autor oraz współautor 41 publikacji w tym trzy z listy A oraz współautor patentu nr PAT.233327 zatwierdzonego przez Urząd Patentowy RP. Promotor 10 prac magisterskich i 45 prac inżynierskich. Zainteresowania naukowe to: pneumatyka, metrologia, termowizja, lotnictwo i motoryzacja.

Dorobek naukowy