Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

Od roku 2005 pracuje w PWSZ na stanowisku profesora. Członek Rady Narodowego Centrum Nauki w latach 2016-2020. Jest specjalistą z zakresu krzemowych detektorów promieniowania jonizującego, którymi zajmuje się od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych w akceleratorach na wiązkach przeciwbieżnych. Wiele lat spędził pracując na uniwersytetach zagranicznych w Mediolanie – Włochy (1987-1991), Strasbourgu – Francja (1997), Illinois w Chicago – USA (1998-1999), Karlsruhe – Niemcy (2002), Insubria w Como – Włochy (2003-2004) Ferrara – Włochy (2017) oraz w międzynarodowych ośrodkach badawczych (CERN – Szwajcaria, Brookhaven National Laboratory – USA, Argonne National Laboratory – USA).
Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 7 grantów krajowych i 4 grantów europejskich. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 600 publikacji (w większości w renomowanych czasopismach naukowych) i 3 patenty międzynarodowe.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dorobek naukowy