Prof. dr hab. inź. Stanisław Kuta

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta uzyskał tytuł magistra inżyniera i stopień naukowy doktora w dyscyplinie „elektronika” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „elektronika” w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora, w latach 1997-2013 był profesorem zwyczajnym na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, gdzie do 2020 roku był kierownikiem Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.
Jego główne obszary działalności naukowej obejmują modelowanie, analizę, symulacje i projektowanie układów i systemów elektronicznych, takich jak: niskonapięciowe analogowe układy CMOS, projektowanie układów ASIC, wzmacniacze mocy klasy D, konwertery mocy DC/DC, DC/AC.
Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym czterech książek, 2 rozdziałów w dwóch książkach (Kluwer, WNT) oraz 8 patentów.
Był konsultantem instytucji przemysłowych i rządowych. Był członkiem wielu komitetów naukowych, m. in.: IEEE (Circuits and Systems Chapter), Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Członkiem Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Dorobek naukowy