Publikacje 2020

The ANSDM Converters Dynamic Range Design Process, Ryszard Golański,  Juliusz Godek, University of Applied Sciences in Tarnow, Sci. Tech., Innov 2020; 10 (3): 1-7; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6319, E-ISSN: 2544-9125, ICV: 98.41. Volume 10, No. 3 ,pp. 1-7.

A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objects — Model adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2020 vol. 22 no. 1, s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41. — Artykuł w jęz. pol. W: http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-05p.pdf. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-05.pdf

Metoda weryfikacji strategii odnowy profilaktycznej wybranych części pojazdów szynowych — An evaluation method of preventive renewal strategies of railway vehicles selected parts / Jakub LEWANDOWSKI, Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Pojazdy szynowe 2020 [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowa : Armałów, 25-28 października 2020 : księga abstraktów = Rail vehicles 2020 : 24th scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki], 2020. — e-ISBN: 978-83-907623-2-6. — S. 123–124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pojazdy-szynowe.eu/wp-content/uploads/2020/10/ Ksiega-abstraktow-POJAZDY-SZYNOWE-2020.pdf [2020-12-03]. — Bibliogr. s. 123, 124. — Dostęp po zalogowaniu. — Tekst pol.-ang.

Simulation-based forecasting of the reliability of systems consisting of elements described by a number of failure probability distributions — Symulacyjne prognozowanie niezawodności układów o elementach opisywanych wieloma rozkładami prawdopodobieństwa uszkodzeń / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA, Jakub Lewandowski // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2020 vol. 50 iss. 2, s. 63–82. — Bibliogr. s. 72, 82, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.journal.itwl.pl/images/2020t50v2/05%20Journal-Volume_50_Issue_2_63_82_page.pdf

Symulacyjne prognozowanie niezawodności układów o elementach opisywanych wieloma rozkładami prawdopodobieństwa uszkodzeń — Simulation-based forecasting of the reliability of systems consisting of elements described by a number of failure probability distributions / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA, Jakub Lewandowski // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLVIII Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [6–11 stycznia 2020]. — Szczyrk : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2020. — ISBN: 978-83-8156-025-2. — S. 103–104. — Bibliogr. s. 103, 104. — Tekst pol.-ang.

Żyłka W.: Systemy informatyczne wspomagające produkcję. Kwartalnik naukowo-techniczny „Obróbka Metalu” Numer 1/2020. ISSN 2081-7002 s. 28-33,

Lys R., Pavlyk B., Didyk R., Shykorjak J., Slobodzyan D., Kushlyk M., Żyłka Wojciech.: Mathematical model of mechanically stimulated changes of irradiated silicon crystals’ surface conductivity. Applied Nanoscience Vol.10, Issue 5, 2020,

Gala-Błądzińska A., Zaręba L., Żyłka W.: An assessment of the clinical usefulness of thermal imaging of hands in chronic haemodialysis patients. Thermology International. 2020 : vol. 30, no. 4, p. 121-127.