Publikacje 2019

A method for rapid evaluation of K-out-of-N system reliability — Metoda szybkiej oceny niezawodności układów typu K z N / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz IĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. —2019 vol. 21 no. 1, s. 170–176. — Bibliogr. s. 176. — tekst: http://www-1ein-1org-1pl-1nc8j3xmv0087.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2019-01-20.pdf

A simulation model for regenerated objects with multiparameter evaluation of technical condition reliability estimation — Model symulacyjny szacowania niezawodności regenerowanych obiektów z wieloparametrową oceną stanu technicznego / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2019 vol. 49 iss. 2, s. 7–30. — Bibliogr. s. 18, 29–30, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.journal.itwl.pl/images/2019t49v2/01%20Mlynarski%20OK.pdf

Model symulacyjny szacowania niezawodności regenerowanych obiektów z wieloparametrową oceną stanu technicznego — A simulation model for regenerated objects with multiparameter evaluation of technical condition reliability estimation / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych: materiały XLVII Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [6–12 sytcznia 2019]. — Szczyrk: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7814-858-6. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 71, 72. — Tekst pol.-ang.

Żyłka W., Żyłka M.: Pneumatyczne układy sterowania w procesach wytwórczych. Kwartalnik naukowo-techniczny „Obróbka Metalu” Numer 1/2019. ISSN 2081-7002 s. 44-49,