Prace dyplomowe 2021/2022

Przedstawiamy tematy prac dyplomowych, które będą realizowane przez studentów ostatnich lat kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika. Warto wspomnieć, że są to pierwsze prace realizowane również przez studentów studiów dualnych oraz studentów kierunku Mechatronika. Te prace będą powstawały w firmach, w których studenci odbywają swoje staże.

Elektronika i Telekomunikacja:

 • Opracowanie układu badawczego do pomiaru minimalnych prędkości obrotowych uzbrojenia. (Opiekun pracy: dr inż. Jacek Jasielski)
 • Opracowanie układu badawczego do pomiaru maksymalnej prędkości kątowej oraz przyspieszenia kątowego uzbrojenia. (Opiekun pracy: dr inż. Jacek Jasielski)
 • System elektroniczny do zdalnego monitorowania parametrów silnika prądu zmiennego podczas pracy. (Opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Szerszeń)
 • Zastosowanie kamery 3D do identyfikacji obiektów oraz ich położenia w środowisku robota przemysłowego firmy ELPLC. (Opiekun pracy: dr inż. Łukasz Mik)
 • Produkcyjny tester modułów akumulatorowych samochodów elektrycznych firmy ELPLC. (Opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Szerszeń)
 • Zastosowanie systemów wizyjnych w poprodukcyjnej kontroli jakości. (Opiekun pracy: dr inż. Łukasz Mik)

Mechatronika:

 • System sterowania z układami napędowymi do platformy Stewarta o nośności 1,5 kN. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki)
 • Zdalnie sterowany pojazd tarczowy. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki)
 • System z wysuwanymi panelami PV do ładowania akumulatorów roweru elektrycznego. (Opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Szerszeń)
 • Robot mobilny do pomiarów parametrów otoczenia. (Opiekun pracy: dr hab. Andrzej Kołodziej, prof. PWSZ)
 • Mechaniczny system ograniczania obrotu działający po drugim obrocie w zastosowaniu do BSL. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki)
 • Replika karabinu SKW 338 wg wzoru ZM TARNÓW z funkcją strzelania kulami plastikowymi – 6 mm za pomocą sprężania powietrza. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki)
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego elementów maszyn w automatyce przemysłowej, z wykorzystaniem druku 3D. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki)
 • Projekt koncepcyjny budowy stanowiska badania łożysk. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki)
 • Projekt koncepcyjny siłownika liniowo-obrotowego z łożyskiem jednokierunkowym. (Opiekun pracy: dr hab. inż. Jan Szybka, prof. PWSZ)
 • Przystosowanie robota przemysłowego do współpracy z kamerą 3D w firmie ELPLC. (Opiekun pracy: dr inż. Łukasz Mik)
 • Zaprojektowanie i wykonanie modelu silnika elektrycznego w środowisku Autodesk Inventor. (Opiekun pracy: dr inż. Wojciech Żyłka)

Informacja na temat prac dyplomowych również na naszej stronie FB.