Zespół Szkół Technicznych
im. I. Mościckiego
w Tarnowie
ul. E. Kwiatkowskiego 17
33-100 Tarnów
tel.: 14 688-99-00
sekretzst@umt.tarnow.pl

Oferta pracy

Od 1 września 2021r zatrudnimy osobę na stanowisku nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektryk

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: 

zawodowe elektryczne

Liczba godzin w tygodniu:

Etat na podstawie art. 10KN. Możliwe zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin

Rozpoczęcie pracy:

2021-09-01

Termina składania dokumentów:

2021-08-20

Wykształcenie:
Wyższe (w tym licencjat), kierunkowe (elektrotechnika, elektroniczne, elektryczne), przygotowanie pedagogiczne lub deklaracja uzupełnienia w trakcie zatrudnienia

Charakterystyka stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektryk, będzie prowadziła zajęcia teoretyczne, oraz zajęcia praktyczne w pracowniach przedmiotowych, przewidziane w podstawie programowej technik elektryk w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie oraz pozostałe zadania wynikające z Karty Nauczyciela.