Nowe publikacje pracowników KETiMu!!!

W ostatnim czasie ukazały się 4 publikacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki PWSZ w Tarnowie w numerze 10(3)/2020 czasopisma naukowego „Science, Technology and Innovation” (https://stijournal.pl/resources/html/articlesList?issueId=13574).
 
W artykule „ANSDM Converters Dynamic Range Design Process” autorstwa prof. Ryszarda Golańskiego oraz dr Juliusza Godka przedstawiono zaawansowane zagadnienia związane z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym w szczególności w odniesieniu do przetworników sigma-delta.
 
Osoby zainteresowane technologią ogniw fotowoltaicznych powinny koniecznie przeczytać  artykuł „Characterization of Solar Cell by varying illumination”, którego głównym autorem jest prof. Andrzej Kołodziej.

Kolejne dwie publikacje „Overview of solutions used in rehabilitation devices using muscles and pneumatic actuators” oraz „Research on a rodless pneumatic actuator with magnetic transfer” dotyczą siłowników pneumatycznych i ich zastosowania w rehabilitacji. Publikacje są rezultatem prac naukowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, w gronie których znalazł się dr Wojciech Żyłka będący również pracownikiem Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki PWSZ w Tarnowie.
 
Wydanie 10(3)/2020 zamyka bardzo ciekawa praca pt. „A remark on the distribution of products of independent normal random variables” na temat zaawansowanych zagadnień dotyczących rozkładu normalnego. Autorem pracy jest dr Jerzy Szczepański z Katedry Matematyki PWSZ w Tarnowie.
 
Intrygująca okładka numeru to dzieło dr Bartłomieja Bałuta z Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie. Zapraszamy Studentów i Pracowników do lektury i do publikowania na łamach „Science, Technology and Innovation”!