Nowa publikacja pracowników Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.

W marcowym numerze międzynarodowego prestiżowego czasopisma „Speech Communication” (Vol. 127) pojawiła się publikacja pt. „POLEMAD–A database for the multimodal analysis of Polish pronunciation” (dostępnej pod linkiem https://doi.org/10.1016/j.specom.2020.12.005), której współautorami są pracownicy naszej Katedry dr inż. Robert Wielgat i dr inż. Łukasz Mik. Artykuł prezentuje rezultaty kilkuletnich badań w zakresie artykulografii elektromagnetycznej prowadzonych pod kierunkiem dr hab. Anity Lorenc z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorami publikacji są również mgr inż. Rafała Jędryka oraz dr inż. Daniel Król z Katedry Informatyki PWSZ w Tarnowie.

Artykuł dotyczy bazy danych POLEMAD do przechowywania multimodalnych nagrań mowy polskiej. Nagrania multimodalne obejmują nagrania wykonane za pomocą artykulografu elektromagnetycznego AG 500, 16 kanałowej macierzy mikrofonowej oraz trzech szybkich kamer w zakresie podczerwieni z szybkością odświeżania 200 ramek na sekundę. Dane zgromadzone w bazie mogą służyć do multimodalnej analizy sygnału mowy oraz do doświadczeń nad inwersją mowy. Koncepcja bazy POLEMAD była również przestawiana w pracy „Projekt koncepcyjny bazy danych do przechowywania nagrań z badań artykulograficznych mowy polskiej” opublikowanym w czasopiśmie „Science, Technology and Innovation”. https://stijournal.pl/resources/html/article/details?id=158136.

Wyniki prac pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów wymowy w szczególności dla języka polskiego i mogą znaleźć zastosowanie we współczesnej logopedii.