Mechatronika – dla pracujących

BEZPŁATNE studia dualne dla pracujących na kierunku Mechatronika

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki przygotowała na rok akademicki 2020/2021 ofertę studiów dualnych inżynierskich (I stopnia). Jest to nieodpłatna forma studiów dedykowana dla osób pracujących, które chcą podnosić swoje kwalifikacje jednocześnie nie rezygnując z pracy zawodowej.
Studia dualne będą realizowane w trybie dziennym, popołudniowym (zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku, od godz. 15:00 i raz w tygodniu również w godzinach dopołudniowych).
Ta forma studiowania jest szczególnie korzystna dla osób pracujących w branży mechanicznej/mechatronicznej/elektrotechnicznej/automatyki przemysłowej, ponieważ w takim przypadku istnieje możliwość zaliczenia studentowi wybranych przedmiotów, objętych planem studiów, na podstawie kompetencji uzyskanych w trakcie pracy zawodowej oraz zaliczenia staży przemysłowych na podstawie pracy wykonywanej u swojego pracodawcy (będzie wymagane stosowne zaświadczenie od pracodawcy).
Dla osób pracujących w innych branżach (w chwili rozpoczęcia studiów) niż w/w, studia dualne również umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera mechatronika, pod warunkiem zmiany profilu zatrudnienia na branżę związaną z mechatroniką lub pokrewną.
Uczelnia nie gwarantuje i nie zapewnia studentowi zmiany pracodawcy, a wszystkie te starania i inne czynności z tym związane student musi dokonać samodzielnie (najpóźniej w połowie trzeciego semestru).
Aby ułatwić studiowanie osobom pracującym, część zajęć (do 60%) będzie mogła być realizowana w trybie zdalnym. Proces rekrutacji na studia dualne dla pracujących jest taki sam jak na normalne studia dzienne na kierunku Mechatronika.
Studia dualne (dla pracujących) zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania grupy co najmniej dziesięciu kandydatów.

REKRUTACJA

 

W razie pytań zadzwoń:
+14 63 16 545, +14 63 16 515, +14 63 16 589