Dr inż. Juliusz Godek

Pracownik dydaktyczny PWSZ w Tarnowie. Adiunkt w KETiM.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: elektrotechnika. Doktorat obroniony na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w dyscyplinie elektronika. Zainteresowania naukowe to: układy elektroniczne analogowe, projektowanie full custom ASIC.

Dorobek naukowy