Elektronika i Telekomunikacja – dla pracujących

BEZPŁATNE studia dualne dla pracujących na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki przygotowała na rok akademicki 2020/2021 ofertę studiów dualnych inżynierskich (I stopnia). Jest to nieodpłatna forma studiów dedykowana dla osób pracujących, które chcą podnosić swoje kwalifikacje jednocześnie nie rezygnując z pracy zawodowej.
Studia dualne będą realizowane w trybie dziennym, popołudniowym (zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku, od godz. 15:00 i raz w tygodniu również w godzinach dopołudniowych).
Ta forma studiowania jest szczególnie korzystna dla osób pracujących w branży elektronicznej/telekomunikacyjnej/elektromaszynowej/motoryzacyjnej/elektrotechnicznej/automatyki przemysłowej, ponieważ w takim przypadku istnieje możliwość zaliczenia studentowi wybranych przedmiotów, objętych planem studiów, na podstawie kompetencji uzyskanych w trakcie pracy zawodowej oraz zaliczenia staży przemysłowych na podstawie pracy wykonywanej u swojego pracodawcy (będzie wymagane stosowne zaświadczenie od pracodawcy).
Dla osób pracujących w innych branżach (w chwili rozpoczęcia studiów) niż w/w, studia dualne również umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera elektronika, pod warunkiem zmiany profilu zatrudnienia na branżę związaną z elektroniką lub pokrewną.
Uczelnia nie gwarantuje i nie zapewnia studentowi zmiany pracodawcy, a wszystkie te starania i inne czynności z tym związane student musi dokonać samodzielnie (najpóźniej w połowie trzeciego semestru).
Aby ułatwić studiowanie osobom pracującym, część zajęć (do 60%) będzie mogła być realizowana w trybie zdalnym. Proces rekrutacji na studia dualne dla pracujących jest taki sam jak na normalne studia dzienne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
Studia dualne (dla pracujących) zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania grupy co najmniej dziesięciu kandydatów.

REKRUTACJA

 

W razie pytań zadzwoń:
+14 63 16 545, +14 63 16 515, +14 63 16 589