Dr hab. inż. Ryszard Golański

Od roku 2018 jest profesorem PWSZ w Tarnowie. Wszystkie stopnie i tytuły naukowe uzyskał na AGH w Krakowie. Ostatni tytuł dr hab. inż. uzyskał w 2006 roku. Ukończył ponadto zaocznie AWFiS w Gdańsku i jest trenerem państwowym II klasy.
Jest współautorem kilku książek dotyczących sieci ISDN i systemów konwersyjnych a/c różnicowych 1-bitowych ze zmiennym interwałem próbkowania i modulatorów delta. Prowadzi badania dotyczące problemów ich synchronizacji, odporności na zakłócenia i efektywności kompresji. Jest współautorem 3 patentów. Wielokrotnie uczestniczył w programach TEMPUS JEP/IMG. Jest autorem bądź współautorem ponad 100 publikacji. Podobna liczbę prac recenzował. Zainteresowania to przede wszystkim film i brydż sportowy. Został odznaczony medalem Wolności i Solidarności oraz MEN. Jest kawalerem orderu Odrodzenia Polski.

Dorobek naukowy