Laboratorium Elementy Elektroniczne

Zajęcia na laboratorium elementów elektronicznych z jednej strony oparte są na środowisku programowym Multisim, a z drugiej na platformie programowo-sprzętowej Elvis II+. Środowisko MultiSim jest wirtualnym laboratorium wyposażonym w zestawy elementów oraz narzędzi do symulacji i pomiarów m.in. elementów elektronicznych. Program Multisim jest bogato wyposażony w modele większości elementów stosowanych współcześnie w praktyce oraz wszystkie najważniejsze przyrządy pomiarowe. Platforma Elvis II+ jest najbardziej znaną na świecie profesjonalną, laboratoryjną stacją roboczą opartą o środowisko LabView. Platforma ELVIS II+ składa się ze zintegrowanej płyty montażowej, modułów zasilania, oraz zestawu wirtualnych przyrządów pomiarowych- wszystkie dostępne na ekranie komputera w programie LabView. Przyrządy wirtualne m.in. umożliwiają automatyczne sporządzanie charakterystyk prądowo-napięciowych zarówno elementów 2- jak i 3-nóżkowych, wyznaczanie impedancji elementów biernych czy sporządzania charakterystyk amplitudowo- i fazowo- częstotliwościowych. Możliwe jest również dołączenie do stacji roboczej rzeczywistych przyrządów pomiarowych i porównanie ich wskazań ze wskazaniami przyrządów wirtualnych. Program ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z sylabusem obejmuje badanie parametrów statycznych i dynamicznych, elementów takich jak diody (w tym LED i Schottkiego), elementy energoelektroniczne (tyrystory SCR, GTO, IGBT), tranzystory bipolarne i MOSFET (w tym ich sposoby polaryzacji), ponadto prostowniki jednopołówkowe i dwupołówkowe.


Laboratorium Systemy i sieci telekomunikacyjne.

Przedmiotem badań laboratoryjnych są m.in. pomiary i symulacje wybranych urządzeń oraz testy i montaż podzespołów w analogowych i cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych. Badane są systemy i sieci telekomunikacyjne (m.in. PCM, ISDN) ponadto są wykonywane testy jakości i montaż podzespołów. System PCM -wybrane urządzenia (jednokanałowe scalone kodeki PCM, cyfrowe scalone matryce komutacyjne czasowo-przestrzenne, ekspandor cyfrowy) podlegają symulacjom i testowaniu. Współczesne 1-bitowe metody kodowania/dekodowania sygnałów analogowych (w tym modulatory DM, CVSD, CFDM, NSDM i ANSDM) podlegają ocenie poprzez testowanie ich odporności na zakłócenia, pomiary SNR, dobór parametrów i obserwacje niestabilności. Łącza transmisyjne (symulacje Matlab) pozwalają poznać od strony praktycznej modulatory PAM, przesłuchy, parametry w tym linii kablowych. Zajęcia odbywają się na dedykowanych stanowiskach laboratoryjnych (np. KL-900A Basic Communication Trainer, płyta ewaluacyjna Lab Kit Pro firmy Texas Instruments, środowisko programowe MultiSim i stacja robocza Elvis II+.


Laboratorium Analogowe układy elektroniczne I

Zajęcia na laboratorium analogowych układów elektronicznych I z jednej strony oparte są na środowisku programowym Multisim, a z drugiej na platformie programowo-sprzętowej Elvis II+. Środowisko MultiSim jest wirtualnym laboratorium wyposażonym w zestawy elementów oraz narzędzi do symulacji i pomiarów m.in. analogowych układów elektronicznych. Program Multisim jest bogato wyposażony w elementy dyskretne i układy scalone stosowane współcześnie w technice analogowej oraz wszystkie najważniejsze przyrządy pomiarowe. Platforma Elvis II+ jest najbardziej znaną na świecie profesjonalną, laboratoryjną stacją roboczą opartą o środowisko LabView. Platforma ELVIS II+ składa się ze zintegrowanej płyty montażowej, modułów zasilania, oraz zestawu wirtualnych przyrządów pomiarowych- wszystkie dostępne na ekranie komputera w programie LabView. Przyrządy wirtualne m.in. umożliwiają automatyczne sporządzanie charakterystyk prądowo-napięciowych zarówno elementów 2- jak i 3-nóżkowych, wyznaczanie impedancji elementów biernych czy wykreślanie charakterystyk amplitudowo- i fazowo- częstotliwościowych układów elektronicznych. Możliwe jest również dołączenie do stacji roboczej rzeczywistych przyrządów pomiarowych i porównanie ich wskazań ze wskazaniami przyrządów wirtualnych. Program ćwiczeń laboratoryjnych, zgodnie z sylabusem, obejmuje projektowanie i pomiary parametrów wzmacniaczy napięciowych dyskretnych i scalonych (WO), pracujących we wszystkich konfiguracjach. Badane są wzmacniacze na tranzystorach bipolarnych i tranzystorach MOSET. Projekt i pomiary parametrów stabilizatorów (o działaniu ciągłym i impulsowych (z modulacją PWM i PFM) można wykonywać na płycie ewaluacyjnej Lab Kit Pro firmy Texas Instruments.


Laboratorium Analogowe układy elektroniczne II

Zajęcia na laboratorium Analogowe Układy Elektroniczne II z jednej strony oparte są na środowisku programowym Multisim, a z drugiej na platformie programowo-sprzętowej Elvis II+. Środowisko MultiSim jest wirtualnym laboratorium wyposażonym w zestawy elementów oraz narzędzi do symulacji i pomiarów m.in. analogowych układów elektronicznych.
Program Multisim jest bogato wyposażony w elementy dyskretne i układy scalone stosowane współcześnie w technice analogowej oraz wszystkie najważniejsze przyrządy pomiarowe. Platforma Elvis II+ jest najbardziej znaną na świecie profesjonalną, laboratoryjną stacją roboczą opartą o środowisko LabView. Platforma ELVIS II+ składa się ze zintegrowanej płyty montażowej, modułów zasilania, oraz zestawu wirtualnych przyrządów pomiarowych- wszystkie dostępne na ekranie komputera w programie LabView. Przyrządy wirtualne m.in. umożliwiają automatyczne sporządzanie charakterystyk prądowo-napięciowych zarówno elementów 2- jak i 3-nóżkowych, wyznaczanie impedancji elementów biernych czy wykreślanie charakterystyk amplitudowo- i fazowo- częstotliwościowych układów elektronicznych. Możliwe jest również dołączenie do stacji roboczej rzeczywistych przyrządów pomiarowych i porównanie ich wskazań ze wskazaniami przyrządów wirtualnych.
Program ćwiczeń laboratoryjnych, zgodnie z sylabusem, obejmuje pomiary parametrów a także badanie warunków powstania drgań w układzie generatora LC, RC, kwarcowego, relaksacyjnego i VCO. Pomiary analogowych układów mnożących i wybranych aplikacji nieliniowych zastosowań wzmacniacza operacyjnego można realizować sprzętowo zarówno na platformie Elvis II+ jak i na płycie ewaluacyjnej Lab Kit Pro firmy Texas Instruments. Ponadto program obejmuje szczegółowe badanie zakresu zaskoku i trzymania pętli PLL oraz jej podstawowe zastosowania (demodulacja FM). Badania te poza wymienionymi wyżej platformami mogą być realizowane również na trainerze KL-900A przeznaczonym do ćwiczeń o charakterze telekomunikacyjnym. Także na trainerze KL-900A przygotowane są osobne moduły pomiarowe przeznaczone do praktycznego zapoznania się studentów z takimi tematami badan i pomiarów jak modulatory i demodulatory AM i FM oraz układy przemiany częstotliwości (mieszacz zrównoważony – SA612A).