Laboratorium techniki sensorowej:

Laboratorium składa się z 7 ćwiczeń w pełni skomputeryzowanych do pomiaru sygnałów z różnych czujników elektrycznych. Stanowiska do badań zostały wykonane w ramach prac inżynierskich studentów z kierunku Elektronika i Telekomunikacja.


Laboratorium systemów pomiarowych w mechatronice:

Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z programowaniem graficznym w środowisku LabView.
Laboratorium składa się z 7 ćwiczeń na których studenci tworzą programy do akwizycji, analizy i prezentacji danych pomiarowych.