PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN cz. 1

ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ

 1. Zestaw MECHANIZM KORBOWY MBI, umożliwia zasymulowanie działania klasycznego mechanizmu tłokowego. Zespół MECHANIZMU KORBOWEGO wykorzystywany jest w przemyśle samochodowym, stoczniowym, itd. Zestaw MBI doskonale symuluje pracę samochodowego tłoka, cylindra i wału korbowego.
 2. Zestaw MBW PRZEKŁADNIA OBIEGOWA to system lub układ kół zębatych, który przenosi moc z jednego komponentu na inny. Głównym zastosowaniem tego typu przekładni jest wykorzystanie ich jako automatyczne przekładni w skrzyniach biegów pojazdów samochodowych. Automatyczne skrzynie biegów składają się z dwóch różnych części:
  przemiennika momentu obrotowego oraz właściwej skrzyni biegów. Zestaw MBW umożliwia przeprowadzenie doświadczeń z różnymi przełożeniami przekładni zębatej, jak
  też ze przemianą momentu obrotowego.
 3. MECHANIZM CZWOROBOKU PRZEGUBOWEGO zestaw MCA to jeden z najczęściej stosowanych mechanizmów kinematycznych. Ruch mechanizmu dźwigniowego przekształcany jest w ruch wahadłowy. MECHANIZM CZWOROBOKU PRZEGUBOWEGO to mechanizm składający się z trzech ruchomych belek i czwartej belki ustalonej (może nią być na przykład podłoga). Ruchome belki są połączone z belką stałą za pomocą osi przegubów.
 4. Zestaw MEC obejmuje badania AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW, które dokonują zmiany prędkości automatycznie, bez interwencji kierowcy. AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW składają się z dwóch różnych części: przemiennika momentu obrotowego oraz właściwej skrzyni biegów. Przemiennik momentu to sprzęgło hydrauliczne, które umożliwia łagodne i automatyczne sprzęganie silnika i mechanizmu skrzyni biegów. Składa się z trzech zasadniczych elementów: turbiny, kierownicy i pompy lub wirnika. Najważniejsze elementy automatycznej skrzyni biegów to jedna lub kilka przekładni planetarnych (lub obiegowych), zespoły sprzęgieł, hamulce taśmowe i zawory pilotowe. Sprzęgła służą co przekazywania mocy między wałami.
 5. PRZEKŁADNIOWA MASZYNA PODNOŚNIKOWA zestaw MEE to mechanizm służący do przekazywania mocy mechanicznej z jednego komponentu na inny. Jednym z najważniejszych zastosowań przekładni jest przekazywanie ruchu z wału źródła mocy, takiego jak silnik spalinowy wewnętrznego spalania lub silnik elektryczny, na inny wał, który jest umieszczony w pewnej odległości i ma wykonywać pewną pracę. I tak jedno z kół jest połączone ze źródłem mocy (nazywamy je napędowym kołem zębatym) a  drugie jest połączone z wałem, który ma odbierać ruch wału napędowego (nazywamy je napędzanym kołem zębatym). Innym zastosowaniem przekładni są mechanizmy podnośnikowe, takie jak windy, schody ruchome, itp., wykorzystujące przekładnie ślimakowe lub śrubowe, przekazujące ruch na krążek trakcyjny mechanizmu. PRZEKŁADNIOWA MASZYNA PODNOŚNIKOWA MEE składa się zasadniczo z mechanizmu podnośnikowego w postaci układu przekładniowego, który umożliwia badanie pojedynczego koła, układów z przekładnią jednostopniową i dwustopniową oraz wyznaczanie prędkości [elementów], mechanicznego ruchu postępowego i sprawności.
 6. PRZEKŁADNIA OBIEGOWA zestaw MTE3 to układ kół zębatych, który przenosi moc z jednego komponentu na inny. Głównym zastosowaniem tego typu przekładni jest
  wykorzystanie ich jako automatyczne przekładni w skrzyniach biegów pojazdów samochodowych. Automatyczne skrzynie biegów składają się z dwóch różnych części: przemiennika momentu obrotowego oraz właściwej skrzyni biegów. Zestaw MTE3 umożliwia przeprowadzenie doświadczeń z różnymi przełożeniami przekładni zębatej, jak
  też z przemianą momentu obrotowego.
 7. Prosty ruch harmoniczny wytwarzany jest przez MECHANIZM JARZMOWY O JARZMIE PRZESUWNYM zestaw MYE, kiedy jest on napędzany przez mimośród lub korbę. Pierwotne stosowano ten mechanizm w pompach parowych. Nie nadaje się on jednak do pracy z dużymi prędkościami, z powodu luzu występującego w mechanizmie jarzmowym. Obecnie mechanizm ten stosuje się tam, gdzie potrzebny jest ruch harmoniczny. MYE to mechanizm służący do przekształcania ruchu prostoliniowego wodzika na ruch obrotowy lub odwrotnie. Wykonano go z aluminium i składa się z elementu obrotowego (tarcza z podziałką), zwanego korbą. Element ten i tłok są połączone do pionowej osi. Ruch obrotowy korby generuje naprzemienny ruch prostoliniowy tłoka.
 8. Zestaw MBD to zaprojektowany przez Edibon MECHANIZM KORBOWO-WODZIKOWY.
 9. Zestaw MEX to MECHANIZM KRZYWKOWY. Zadaniem krzywki lub mimośrodu jest nadanie ruchu posuwistozwrotnego określonego rodzaju części mechanizmu, którą nazywamy popychaczem. Krzywka lub mimośród w połączeniu z popychaczem tworzą mechanizm, który określamy terminem technicznym MECHANIZM KRZYWKOWY lub MECHANIZM MIMOŚRODOWY. Mechanizmy te potrafią przekształcać ruch kołowy lub prostoliniowy w posuwistozwrotny ruch prostoliniowy lub ruch obrotowy. To, czy uzyskuje się ruch jednego lub drugiego rodzaju, zależ od konfiguracji mechanizmu, a w szczególności od ustawienia popychacza w stosunku do profilu krzywki lub mimośrodu.
 10. Obliczenia sprawdzające przekładni mechanicznych o kołach walcowych z zębami skośnymi i prostymi. Zadaniem do wykonania jest dla zadanych mocy, przełożenia i prędkości wejściowej przekładni dobrać moduły zębów kół i obliczyć zarysy teoretyczne wałów. Wyniki obliczeń można porównać z parametrami geometrycznymi rzeczywistych przekładni znajdujących się w laboratorium Katedry, których dane wejściowe zamieszczonych są na ich tabliczkach znamionowych.

EFEKTY DYDAKTYCZNE
Wykonanie wyżej wymienionych ćwiczeń umożliwia praktyczne poznanie zasad funkcjonowania prostych mechanizmów konstrukcyjnych, których rozwiązania powszechnie wykorzystywane są w budowie maszyn i pojazdów.

 

 


Laboratorium Napędów hydraulicznych i pneumatycznych

Laboratorium wyposażone jest w zestawy edukacyjne zawierające szereg profesjonalnych elementów stosowanych w systemach pneumatycznych. Niektóre z nich to: sprężarka, zespoły przygotowania powietrza, siłowniki pneumatyczne jedno- i dwustronnego działania, zawory rozdzielające sterowane m.in. siłą mięśni, mechanicznie, pneumatycznie czy elektromagnetycznie. Czujniki zbliżeniowe, indukcyjne, optyczne (odbiciowe, refleksyjne, świetlne), ultradźwiękowe, pojemnościowe, czujniki pola magnetycznego.

Uniwersalne koncentratory sygnałów, translatory dają studentom możliwość łączenia urządzeń w systemy obsługi układów wejść i wyjść oraz sterownika PLC S7-1200

W ramach laboratorium studenci zapoznają się z budową oraz zasadą działania m.in. siłowników pneumatycznych, zaworów pneumatycznych, zaworów logicznych, elektrozaworów itp. Wykonują schematy układów pneumatycznych oraz przeprowadzają symulacje pracy układów pneumatycznych w programie AutoSim-200.