Pierwsza w historii Akademii Tarnowskiej misja stratosferyczna

Dnia 29 lipca 2023 o godz. 11:41 wystartowała pierwsza w historii Akademii Tarnowskiej misja radiosondy stratosferycznej. Start radiosondy był wspólnym dziełem studentów Elektroniki i Telekomunikacji, Mechatroniki, Inżynierii Materiałowej i Wzornictwa zrzeszonych w AMPER – Koło Naukowe Elektroników. Całość prac była nadzorowana przez wykładowców z Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Akademii Tarnowskiej. Znaku krótkofalarskiego użyczył członek Sp9kao Tarnowski Klub Krótkofalowców i Modelarzy. Nad bezpieczeństwem misji czuwali strażacy z OSP Jodłówka-Wałki. Start balonu wypełnionego helem odbył się z terenu kampusu Akademia Tarnowska. Balon wyniósł na wysokość 34,5 km ładunek złożony z radiosondy oraz kamery 360 stopni. Radiosonda została przechwycona przez studentów w okolicach Dębicy. W fotorelacji, znajdującej się tutaj, można zobaczyć przygotowania do misji, start balonu, jego przechwycenie oraz przykładowe zdjęcia ze stratosfery. W filmiku powyżej zobaczycie więcej zdjęć z „przestworzy” zarejestrowanych przez kamerę 360 stopni. Zostańcie z nami

W historycznej pierwszej misji stratosferycznej Akademii Tarnowskiej udział wzięli:
Studenci Akademii Tarnowskiej
Jakub Antosz – Elektronika i Telekomunikacja,
Jakub Chruszcz – Elektronika i Telekomunikacja,
Łukasz Ciężadło – Inżynieria Materiałowa, członek OSP Jodłówka-Wałki
Piotr Jasielski – Elektronika i Telekomunikacja,
Piotr Moryl – Mechatronika,
Dawid Olszówka – Elektronika i Telekomunikacja,
Mateusz Kwapniewski

Pracownicy Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Akademii Tarnowskiej:
mgr inż. Regina Arabik,
dr inż. Jacek Jasielski,
mgr inż. Maciej Witek – Kierownik projektu.

Członek Zarządu Tarnowskiego Klubu Krótkofalowców i Modelarzy:
Waldemar Krauze – SP5GFN,

Członkowie OSP Jodłówka Wałki:
Sebastian Olszówka,
Magdalena Ciężadło,
Mateusz Ciężadło,
Dawid Bryg,
Bartosz Chudyba,

W przygotowaniach do historycznej pierwszej misji stratosferycznej Akademii Tarnowskiej udział wzięli:
Studenci Akademii Tarnowskiej
Tomasz Jamro – Mechatronika,
Paulina Knapczyk – Elektronika i Telekomunikacja,
Eryk Lisowski – Elektronika i Telekomunikacja,
Piotr Nowak – Mechatronika,
Sylwia Plata – Elektronika i Telekomunikacja,
Tomasz Pruchnicki – Elektronika i Telekomunikacja,
Konrad Schab – Elektronika i Telekomunikacja,
Ewa Serafińska – Wzornictwo,
Piotr Wojtanowski – Mechatronika,

Pracownicy Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Akademii Tarnowskiej:
mgr Lidia Matuszewska
dr inż. Łukasz Mik
inż. Damian Pękala,
dr inż. Robert Wielgat.
dr inż. Wojciech Żyłka.

Misja została wysłana w ramach projektu SKN/SP/536270/2022 pt. “System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych” dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Więcej informacji o studenckich misjach stratosferycznych na naszej stronie Facebook – https://www.facebook.com/KETIMANS.